Przekazujemy środki na funkcjonowanie i pomoc strażakom
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Edukujemy w zakresie świadomości ubezpieczeniowej.

Promujemy sport i wspieramy młodych zawodników.

Nasza Działalność

Mentor S.A.