wspieramy
ochotniczą straż pożarną

Jednym z celów Fundacji Mentor jest wspieranie
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Fundusze Fundacji Mentor w zakresie OSP pochodzą z zawartych ubezpieczeń w ramach programu „Bezpieczny Strażak”, który został uruchomiony we wrześniu 2019 r.

www.bezpiecznystrazak.pl

Ze wsparcia Fundacji mogą korzystać wyłącznie strażacy oraz jednostki OSP, które zawarły ubezpieczenie w ramach programu „Bezpieczny Strażak”:
• strażacy - ubezpieczenie na życie,
• jednostki OSP - ubezpieczenie zawodowe.

WSPARCIE DLA JEDNOSTEK OSP

Środki uzyskiwane przez Fundację przeznaczane będą w postaci darowizny na wspieranie inicjatyw podejmowanych przez jednostki OSP na podstawie złożonego wniosku.

POMOC DLA CZŁONKÓW OSP

Fundacja udziela pomocy finansowej członkom OSP i członkom ich rodzin poszkodowanym w wyniku pełnienia obowiązków służbowych przez członka OSP.

Dokumenty związane z udzielaniem pomocy członkom OSP:

REGULAMIN korzystania przez członków OSP z pomocy udzielanej przez Fundację Mentor,
WNIOSEK przyznania pomocy społecznej,
UMOWA o udzielenie pomocy społecznej,
ROZLICZENIE  z otrzymanej pomocy - Zestawienie poniesionych wydatków

Wnioski o przyznanie pomocy złożone w 2 kwartale będą rozpatrywane na początku lipca 2020 roku.

Czym się zajmujemy?

Przekazywane środki pieniężne Fundacji będą wykorzystywane na bieżące potrzeby OSP m.in.:

OSP

wsparcie inicjatyw i akcji
organizowanych przez OSP

OSP

pomoc strażakom poszkodowanym
w akcji i ich rodzinom

Mentor S.A.