wspieramy
ochotniczą straż pożarną

Jednym z celów Fundacji Mentor jest wspieranie
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Fundusze Fundacji Mentor w zakresie OSP pochodzą z zawartych ubezpieczeń w ramach programu „Bezpieczny Strażak”, który został uruchomiony we wrześniu 2019 r.

Ze wsparcia Fundacji mogą korzystać wyłącznie strażacy oraz jednostki OSP, które zawarły ubezpieczenie w ramach programu „Bezpieczny Strażak”:
• strażacy - ubezpieczenie na życie,
• jednostki OSP - ubezpieczenie zawodowe.

Wnioski z tego tytułu będą rozpatrywane w drugim kwartale 2020 roku.

www.bezpiecznystrazak.pl

Czym się zajmujemy?

Przekazywane środki pieniężne Fundacji będą wykorzystywane na bieżące potrzeby OSP m.in.:

OSP

wsparcie inicjatyw i akcji
organizowanych przez OSP

OSP

pomoc strażakom poszkodowanym
w akcji i ich rodzinom

Mentor S.A.