wsparcie i promocja
sportu

„Twoje życie staje się lepsze, tylko gdy Ty stajesz się lepszym.”
Brian Tracy
Dzięki wsparciu naszej Fundacji wielu młodych łyżwiaży figurowych
może spełniać swoje marzenia. Zależy nam, aby stworzyć im warunki
do rozwoju, tak aby mogli osiągnąć sukcesy na międzynarodowych
arenach sportowych.

Czym się zajmujemy?

Wspieramy talenty

sport

Fundacja Mentor Sport finansuje treningi Ekateriny Kurakovej, Mistrzyni Polski 2019,
u najlepszych szkoleniowców w Kanadzie.

„Człowiek idzie tam, gdzie go potrzebują, i tam gdzie dane mu jest się
rozwijać. Wybrałam Polskę, bo poczułam się komuś naprawdę potrzebna.”

fragment wywiadu z dnia 1.01.2019r.
źródło: Rzeczpospolita

Mentor S.A.