prowadzimy edukację
ubezpieczeniową

W ramach swojej działalności Fundacja podejmuje szereg aktywności
mających na celu szerzenie świadomości ubezpieczeniowej.

Jak edukujemy?

Działalność edukacyjna prowadzona jest na wielu płaszczyznach m.in. poprzez

Edukacja

wspólpraca z samorządami
oraz organizacjami
pozarządowymi

Edukacja

kampanie społeczne

Edukacja

spotkania szkoleniowe
i informacyjne

Mentor S.A.